Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10316/98627
Title: Katılımcı Bütçeleme Uygulamaları: Türkiye ve Portekiz Deneyimlerinin Karşılaştırılması
Other Titles: Participatory Budgeting Practices: Comparison of Turkey and Portugal Experiences
Authors: Allegretti, Giovanni 
Koçdemir, Mehmet
Keywords: Katılımcı Bütçeleme; Yerel Yönetim; Türkiye; Portekiz; Participatory budgeting; Local government; Turkey; Portugal
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Turkish Court of Accounts
Serial title, monograph or event: Journal of Turkish Court of Accounts
Volume: 32
Issue: 123
Place of publication or event: Ankara
Abstract: Katılımcı bütçeleme, bütçenin kullanılmasıyla ilgili kararların halk tarafından alındığı, demokratik bir yeniliktir. Bu çalışma, katılımcı bütçeleme uygulamalarını ve Türkiye ve Portekiz’in bu alandaki deneyimlerini karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Türkiye ve Portekiz’de uygulanan katılımcı bütçe girişimlerinin karşılaştırma sonuçları, bütçe döngüsü üzerinde analiz edilmiştir. Araştırma, iki ülke uygulamaları arasında birçok farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Portekiz’de vatandaşlar müzakereci biçimde ve doğrudan oylarıyla bütçe döngüsünün hazırlık, onay, uygulama ve gözetim gibi tüm aşamalarının parçası olurken, Türkiye’de daha çok bütçenin hazırlık aşamasına, görüş bildirmek suretiyle katılabilmektedir. Araştırma, iki ülke katılımcı bütçe girişimini, uygulama sonuçları çerçevesinde karşılaştırarak ve bulguları bütçe döngüsü üzerinde, halk katılımı bakımından analiz ederek literatüre katkı sağlamaktadır.
Participatory budgeting is a democratic innovation in which decisions about the use of the budget are made by the public. This study aims to analyze participatory budgeting practices and the experiences of Turkey and Portugal in this field comparatively. Comparison results of participatory budget initiatives implemented in Turkey and Portugal are analyzed on the budget cycle. The research revealed that there are many differences between the practices of the two countries. While citizens are a part of all phases of the budget cycle, such as preparation, approval, implementation, and oversight, in a deliberative manner and with their direct votes in Portugal, they are able to participate more in the preparation phase of the budget by expressing of their views in Turkey. The research contributes to the literature by comparing the participatory budget initiatives of the two countries within the framework of the implementation results and analyzing the findings in terms of public participation on the budget cycle.
URI: http://hdl.handle.net/10316/98627
ISSN: 1300-1981
2651-351X
Rights: openAccess
Appears in Collections:I&D CES - Artigos em Revistas Internacionais

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Katılımcı Bütçeleme.pdf352.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

57
checked on Aug 19, 2022

Download(s)

22
checked on Aug 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.